ГЕОТЕХНИКА АБС ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИ И ГЕОТЕХНИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ И ЕКСПЕРТИЗИ, УКРЕПИТЕЛНИ И ДРЕНАЖНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ПОДЗЕМНИ ВОДИ И СОНДАЖИ, ГЕОФИЗИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ И СЕИЗМИЧНИ ОЦЕНКИ

 Фирмата разполага с всички необх

Фирмата разполага с всички необходими съоръжения (проучвателни и лабораторни) за извършване на инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания на строителни площадки, свлачища, линейни и минни обекти и територии.

Техническата обезпеченост на полевите работи включва:

СОНДАЖНО ОБОРУДВАНЕ

Габарити - 8,82 x 2,54 x 3,37 m
Тегло - 4,37 t
Диаметри и дълбочини на сондиране:
прочвателно сондиране f93 mm¸118 mm до
100 m дълбочина; сондиране за кладенци и
пилоти с диаметри f190 mm ¸500 mm до 30 m
¸ 50 m дълбочина
Предназначение: геоложки, геотехнически и
хидрогеоложки проучвания, направа на
сондажни кладенци и пилоти с големи
диаметри.
Габарити - 11,07 x 2,38 x 3,765 m
Тегло - 10,845 t
Диаметри и дълбочини на сондиране:
прочвателно сондиране f93 mm¸118 mm
до 200 m дълбочина; сондиране за
кладенци и пилоти с диаметри f190 mm
500 mm до 100 m дълбочина.
Предназначение: геоложки,
геотехнически и хидрогеоложки
проучвания, направа на сондажни
кладенци и пилоти.
Габарити (при транспорт) - 10,86 x
3,10 x 3,75 m
Тегло - 13,9 t
Диаметри и дълбочини на сондиране:
при проучване на подземни води с
диаметри f73/89 mm до 500 m
дълбочина; за водоснабдителни
кладенци с диаметри f190 mm ¸ 394 mm
до 250 m дълбочина, за сондажни пи-
лоти с диаметри f400¸500 mm до 100 m.
Диаметри и дълбочини на сондиране:
водоснабдителни кладенци, сондажи за
пилоти и за минни комуникации с големи
диаметри.
 
Общото количество сондажни апаратури е повече от 10 броя, напълно
окомплектовани и разпределени по клонове в София, Ямбол, Велико Търново, Бургас.
   

ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ

СТАНДАРТНИ ГЕОТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО БДС, ASTM и др.


Лабораторен комплект за
определяне на границите на
пластичност

  • Граници на пластичност
  • Зърнометричен състав - пресевен и ареометров анализ
  • Специфична плътност
  • Компресия и консолидация
  • Плоско срязване с контролирана скорост на деформиране
  • Триаксиални изследвания в статичен и динамичен режим на натоварване

Одометри производство на
WYKEHAM FARRENCE 


Срязващ апарат производство на
WYKEHAM FARRENCE 


Триаксиален апарат производство
на Seiken, Inc. 

     Лабораторното оборудване включва необходимите по стандарт уреди и апаратури производство на WYKEHAM FARRENCE and ELE International - Великобритания; триаксиален динамичен апарат за високи натоварвания, производство на Seiken Inc. Japan; както и пълен комплект лабораторно оборудване, отговарящо на изискванията на БДС и международните стандарти. 
  СОФИЯ, ул. Доспат 12, тел./факс:(02) 8621766; моб.: 088 8847934/8847957