ГЕОТЕХНИКА АБС ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИ И ГЕОТЕХНИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ И ЕКСПЕРТИЗИ, УКРЕПИТЕЛНИ И ДРЕНАЖНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ПОДЗЕМНИ ВОДИ И СОНДАЖИ, ГЕОФИЗИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ И СЕИЗМИЧНИ ОЦЕНКИ

 ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ

ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ

Укрепване на свлачища и строителни площадки
В над 10 годишната си практика Фирмата
е проучвала повече от 50 активни
свлачища в населени места и линейни
пътни обекти и над 400 строителни и
сметищни площадки. По-важните от тях
са в районите на общините и градовете
София, Варна и Североизточното
крайбрежие, Бургас, В. Търново, Котел,
Бобов дол, Роман, Чирпан, Елена,
Антоново, Търговище, Ардино, Джебел,
Севлиево, Кюстендил, Гоце Делчев,
граничните пунктове по южната ни
граница с Гърция и Турция и др.

Основните ни възложители са:

  • Министерство на регионалното развитие и благоустройството

  • Главно управление на пътищата

  • Постоянна комисия за защита на населението от бедствия и аварии

  • Министерство на околната среда и водите

  • Министерство на културата

За повечето от проучваните свлачища фирмата е изготвила и изпълнили работни
проекти за укрепване предвиждащи стабилизиращи пилотни системи от сондажни пилоти
с диаметри ф350¸500 mm с оставащи обсадни тръби, комбинирани с подземни и
повърхностни дренажи.

 

   
Фундирана на пилоти подпорна стена в гр. Бобов дол - проект и изпълнение.
 
   
Изграждане на подпорна стена върху сондажни пилоти за укрепване на участък от главен път Бургас - Малко Търново. 

Специалистите от фирмата са работили върху инжнерногеоложки, хидрогеоложки, минно-технически и стабилитетни проучвания и анализи в минни и руднични условия на Мини Бобов дол, Марица Изток, Елаците и др.

Геоекологични и сеизмични оценки

Фирмата е разработила методики за оценка на геоложката опасност и мониторинг на опасни геоложки процеси. Тя е извършвала проучвания на басейните за отпадни продукти на "Нефтохим"-Бургас и "Плама"-Плевен, както и на площадките за сметища на гр. Севлиево, гр. Перник и др.

Фирмата е работила върху сеизмичното райониране на градовете Благоевград, Перник и Провадия, по статичната и сеизмична устойчивост на площадката на паметниците на културата Рилския Манастир, Мадарския конник, Преображенския манастир и Ивановски скални църкви. 

Международно сътрудничество

Фирмата е работила с Texaco Oil - USA по геотехнически изследвания на Черноморския шелф, Mott Macdonald - UK по предварителни проучвания за болница Токуда в София, Mitsubishi-Penta Ocean/Pacific Consulting International - Japan по геотехнически проучвания за разширение на пристанище Бургас, RRI - Germany и Консорциум Scott-Wilson (UK), Iberinsa (Spain), Flint&Neil (UK) по геотехнически изследвания на площадката за втори мост на р. Дунав; ILF – Germany по нефтопровода Бургас-Александропулис; Cowi-Keo-Strol l– Denmark и MAK-Admak JV – Kuwait по разширение на Летище София; разширение на Метрополитен София – Taisei Corporation (Japan); Разширение и реконструкция на ТЕЦ „М. Изток 2” – IHI Corporation (Japan). 

 

  СОФИЯ, ул. Доспат 12, тел./факс:(02) 8621766; моб.: 088 8847934/8847957