ГЕОТЕХНИКА АБС ИНЖЕНЕРНОГЕОЛОЖКИ И ГЕОТЕХНИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ И ЕКСПЕРТИЗИ, УКРЕПИТЕЛНИ И ДРЕНАЖНИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ПОДЗЕМНИ ВОДИ И СОНДАЖИ, ГЕОФИЗИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ И СЕИЗМИЧНИ ОЦЕНКИ  СОФИЯ, ул. Доспат 12, тел./факс:(02) 8621766; моб.: 088 8847934/8847957